AURA-SOMA a KABALA

AURA-SOMA a KABALA

Dobrý deň priatelia, Farebné Zamyslenie pre najbližšie dni od 21.5. do 25.5. podľa previazanosti „celostného systému AURA-SOMA a učenia 72 Anjelov Kabaly“, tieto dni plynú pod vibráciou Equilibria B053 Hilarion AFIRMÁCIA: Som schopný/á robiť rozhodnutia. Som...
AURA-SOMA a KABALA

AURA-SOMA a KABALA

Dobrý deň priatelia, Farebné Zamyslenie pre najbližšie dni od 16.5. do 20.5. podľa previazanosti „celostného systému AURA-SOMA a učenia 72 Anjelov Kabaly“, tieto dni plynú pod vibráciou Equilibria B049 Nový posol AFIRMÁCIA: Cítim, že robím pokroky na ceste k sebe....
AURA-SOMA a KABALA

AURA-SOMA a KABALA

Dobrý deň priatelia, Farebné Zamyslenie pre najbližšie dni od 11.5. do 15.5. podľa previazanosti „celostného systému AURA-SOMA a učenia 72 Anjelov Kabaly“, tieto dni plynú pod vibráciou Equilibria B039 Egyptský flakón 2 – Bábkár AFIRMÁCIA: Som v procese...
AURA-SOMA a KABALA

AURA-SOMA a KABALA

Dobrý deň priatelia, Farebné Zamyslenie pre najbližšie dni od 6.5. do 10.5. podľa previazanosti „celostného systému AURA-SOMA a učenia 72 Anjelov Kabaly“, tieto dni plynú pod vibráciou Equilibria B063 Dzwal Khul a Hilarion AFIRMÁCIA: Som v správnej chvíli na...
AURA-SOMA a KABALA

AURA-SOMA a KABALA

Dobrý deň priatelia, Farebné Zamyslenie pre najbližšie dni od 1.5. do 5.5. podľa previazanosti „celostného systému AURA-SOMA a učenia 72 Anjelov Kabaly“, tieto dni plynú pod vibráciou Equilibria B077 Kalich AFIRMÁCIA: Som plná/ý príbehov z minulosti, liečim sa...