FLAKÓN VNÚTORNEJ ALCHÝMIE

Sada vnútornej alchýmie sa vyvinula z jadra Aura-Somy, z flakónov Equilibrium. Vznikla premenou pôvodných farieb. Ako keby na seba jeden flakón prebral vzhľad iného, alebo priamo vytvoril vlastnú farebnú kombináciu, úplným zosvetleným či zosýtením tónov farieb.

Ak sada vnútornej alchýmie vyzvala k tancu Vašu dušu, ak Vás volá použijte ju a buďte otvorený tomu, že Vám táto sada pripraví ďalšiu hlbokú premenu a ukáže Vám nové možnosti vo vnútri Vás.

 

 

Zobrazených všetkých 14 výsledkov