VODÍKOVÁ VODA

Vodíková voda je “živá voda”, ako ju mnohí zvyknú nazývať. V našom tele sa správa neobyčajne, pretože má množstvo priaznivých účinkov. Vodík sa dostáva do vody pomocou elektrolýzy obohatením o uvoľnené molekuly vodíka v koncentrácií cca 1200 – 1500 ppb.

Molekula vodíka sa v tele človeka ihneď rozkladá na atomy vodíka, ktoré ľahko prenikajú do buniek a vyvolávajú reakciu s voľnými radikálmi. Voľné radikály sú zodpovedné za mnohé chorobné procesy v tele živých organizmov. Vodík reaguje s voľnými radikálmi a tak eliminuje ich negatívny vplyv.

UPOZORNENIE:

Milí klienti, dovoľujem si Vás upozorniť, podľa Obchodných podmienok spoločnosti Mikom Energy za zásielku v preprave neručí odosielateľ, ale PREPRAVCA. Z tohto dôvodu venujte vždy zvýšenú pozornosť v akom stave Vašu zásielku kuriér doručil.  V prípade pochybnosti (preliačená krabica, zvuk, zatečenie), zásielku otvorte pred kuriérom a pri porušení tovaru spíšte na mieste škodový zápis.

Bez škodového zápisu kuriérska spoločnosť GLS spätne neuznáva reklamáciu  a vzniknutá škoda ostáva na Vašich pleciach ako prijímateľa

Zobrazujú sa všetky 3 výsledky