AURA-SOMA

Zakladateľka AURA-SOMA®Colour-Care-System TM – Vicky Wall (1918 – 1991)

Narodila sa v Londýne. Bola zdravotníčka, lekárnička a liečiteľka. Z dôvodu cukrovky bola skoro slepá. V roku 1983 Vicky Wall začala vyrábať farebné krémy pre výstavu vo Windsore. Prvé farebné olejové flakóniky mali názov „Balance“. Systém, ktorý neskôr dostal názov AURA-SOMA®Colour-Care-System ®. V októbri 1987 Vicky otvorila centrum „Dev Aura“ v Lincolnshiru vo Veľkej Británií. Zomrela v roku 1991. Do súčasnosti v Dev Aure  vznikajú produkty Aura-Soma a sídli tu medzinárodná akadémia farebných technológii pre vedu a umenie ASIACT. Akadémia dohliada na vzdelávanie, sieť praktikantov/učiteľov po celom svete. Mike Booth a Carol McKnight, vstúpili v roku 1984 do Vickinho života a po jej odchode pokračujú v jej diele a na svet prinášajú nové farebné flakóniky prostredníctvom inšpirácie, keď je ľudstvo na ne pripravené.

Aura-Soma® predstavuje terapeutický systém umožňujúci lepšie sebaspoznanie a sebapochopenie, rozvoj vedomia a vedomé samoliečenie.

UPOZORNENIE:

Milí klienti, dovoľujem si Vás upozorniť, podľa Obchodných podmienok spoločnosti Mikom Energy za zásielku v preprave neručí odosielateľ, ale PREPRAVCA. Z tohto dôvodu venujte vždy zvýšenú pozornosť v akom stave Vašu zásielku kuriér doručil.  V prípade pochybnosti, zásielku otvorte pred kuriérom a pri porušení tovaru spíšte na mieste škodový zápis.

Bez škodového zápisu kuriérska spoločnosť GLS spätne neuznáva reklamáciu  a vzniknutá škoda ostáva na Vašich pleciach ako prijimateľa

Zobrazených 1–15 z 199 výsledkov