ARCHANJELSKÉ ESENCIE, 20 ml

31.00 

Archanjelské esencie sú zložkou systému Aura-Soma®.

Rozprášením tekutej esencie do Vášho aurického poľa pozývate do Vašej aury energie archanjelov.

Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

Archanjelské esencie z radu AURA-SOMA pre Váš osobný priestor

Archanjelské esencie sú zložkou systému Aura-Soma®. Objavili sa v čase, keď bolo treba napomôcť oslobodeniu sa od podmienených schém správania a na oživenie skrytých zdrojov dôležitých pre rozvoj vyššieho plánu na Zemi. Majú vhodnú intenzitu a vibráciu pre osobné aurické pole. Rozprášením tekutej esencie do aurického poľa pozývate do vašej aury energie archanjelov.

Archanjelské esencie sú spojené so špecifickými flakónmi Equilibrium – B94 až B101. Poznáme 9 druhov, 20 ml – archanjelských esencií. Esencie sa aplikujú rozprašovačom priamo do aury – jedna dávka rozprašovača nad ľavé rameno, jedna nad hlavu a jedna nad pravé rameno.

Archanjelská esencia „Michael“ (Svetlo modrá/Svetlo žltá)

– Súvisí s flakónom B94 Archanjel Michael

 • Esencia pomáha rozvinúť kvalitu dôvery a viery, tak môžeme opustiť zväzujúce vzorce intenzívnych strachov, úzkostí a nedôvery, pocity sklamania a znepokojenia a začať prežívať pocity mierumilovnosti a jasnosti.
 • Otvoriť srdce, znamená jasnejšie rozumieť prečo sme tu a aká je naša úloha. Väčšie porozumenie vlastnej úlohe v odkrývaní vyššieho plánu.

Archanjelská esencia „Gabriel“ (Magenta/Zlatá)

– Súvisí s flakónom B95 Archanjel Gabriel

 • Esencia pomáha preniesť osobný potenciál a cestu osudu do reality. Pri odídení zo schém zármutku a túžby, smútku a strachu, nastáva uvedomenie si znovuobjavenej nádeje a pocit slobody.
 • Pomáha uvedomovať si zdroj inšpirácie v nás, ktorý nás srdečne a pozorne posmeľuje žiť svoj život podľa našej prirodzenosti.

Archanjelská esencia „Raphael“ (Kráľovský modrá/ Kráľovsky modrá)

– Súvisí s flakónom B96 Archanjel Raphael

 • Esencia podporuje rozvoj intuitívneho vnímania, prežívanie hlbokého utišujúceho pokoja a prebudenie vnútorného hlasu.
 • Odpútaním od dverí k vonkajším zmyslom a uvoľnením schémy kritického vnímania a oddelením sa od obľuby rušivých vplyvov, viac si začneme uvedomovať svoje vnútorné zmysly a hlboké porozumenie prichádzajúce zhora.
 • Naša pozornosť sa môže obrátiť na myšlienky o blahu pre všetkých zúčastnených, pretože v tej chvíli sme viac v pohode, vo väčšej rovnováhe mužsko-ženských energií v nás. Môžeme objaviť, že sme menej náchylní držať sa stranou, analyzovať a teoretizovať a sme schopní byť viac nástrojom pokoja, vyjadrujúc našu kvalitu pravdy vo vzťahu ku komunite.

Archanjelská esencia „Uriel“ (Zlatá/Kráľovsky modrá)

– Súvisí s flakónom B97 Achanjel Uriel

 • Esencia, podobne ako Raphael, podporuje skúsenosť hlbokého vnútorného pokoja a jasné intuitívne vnímanie. Môžeme si tak uvedomovať svoje návyky a vzorce správania v kolektíve, svoje strachy, úzkosti a zmätky, uvoľnením ktorých môžeme vyjadriť svoju ozajstnú, dušou inšpirovanú podstatu.
 • Esencia môže napomôcť väčšej otvorenosti a receptivite vnímania, ktoré zasa podporujú úprimné zdieľanie svojej múdrosti.

Archanjelská esencia „Sandalphon“ (Svetlá fialová/Svetlá korálová)

– Súvisí s flakónom B98 Archanjel Sandalphon

 • Esencia môže pomôcť povzbudiť rozvoj hlbokej schopnosti súcitu, porozumeniu vzájomných súvislostí a možnostiam spolupráce vo „farebnej rodine“ prepletenej sieťou energie a života na Zemi a zo Zeme.
 • Ak sa v osobnom a kolektívnom živote odpútame od konfliktných a súperivých reakcií, môžeme zažiť väčšiu celistvosť, prijatie a pochopenie rozmanitosti. Môže sa tak začať transformácia dlhodobých modelov myslenia a prastaré ezoterické poznatky nazhromaždené v pamäťových bunkách sa môžu stať viac dostupnejšími.

Archanjelská esencia „Tzadkiel“ (Svetlá olivová/Svetlá ružová)

– Súvisí s flakónom B99 Archanjel Tzadkiel

 • Esencia pomáha nájsť nové pochopenie, prežitie a precítenie lásky. Bariéry reaktivity a zlosti sú rozpúšťané sebaprijatím a starostlivosťou o druhých.
 • Súčasné dejiny potlačili empatické, srdečné vodcovstvo ženy. Keď uvoľníme s tým spojenú zatrpknutosť a odrádzanie, môžeme objaviť novú nádej podporovanú touto esenciou. Prekonaním pocitu márnosti môžeme zažiť znovuzrodenie možnosti na vyjadrenie pokoja a lásky.
 • Môžeme rozvíjať nové uznanie ženskosti, nielen navonok v našej kultúre ale aj smerom do nášho vnútra vo vzťahu ženských a mužských kvalít v nás.

Archanjelská esencia „Metatron“ (Číra/Tmavá magenta)

– Súvisí s flakónom B100 Archanjel Metatron

 • Esencia obsahuje najintenzívnejšie svetlo (číra) a zároveň aj hĺbky tmy (tmavá magenta) – dva aspekty celku. Metatron môže pomôcť uvedomiť si, porozumieť a posilniť celistvosť našich predností, talentov a potenciálu. Ak vidíme jasne a máme jasno v sebe, môžeme porozumieť sami sebe. Keď nazrieme na naše vnútorné tiene, môžeme prehodnotiť naše projekcie a uvedomiť si, že to, čo sme prisudzovali iným, je súčasťou nás, našou reflexiou.
 • Esencia tiež napomáha (cez svoj numerologický vzťah ku flakónu B10) uvedomovať si kolobeh života, zákonitosti prírody, príčinu a následok.

Archanjelská esencia „Jophiel“ (Svetlo modrá/ Svetlo olivová)

– Súvisí s flakónom B101 Archanjel Jophiel

 • Esencia môže pomôcť vedome prežívať pocit pokoja, dôvery a rozvážnosti. Prehĺbením viery v túto schopnosť môžeme zažívať pocit vnútornej priestrannosti a novej nádeje, ktorá umožní opustiť zväzujúce schémy cynizmu, sebaobviňovania v správaní. Môžeme otvoriť srdce láske novým spôsobom. Môžeme mať pocit, že sme vedení späť do Rajskej záhrady, ktorá je v našom srdci.
 • Zdá sa, že pocity odcudzenia, túžby a vyhnanstva sú súčasťou ľudských pomerov. Možno, že keď viac pociťujeme harmóniu so svojím vnútrom, vnútorné spojenie a jednotu, naše vonkajšie prežívanie bude odrážať naše vnútro. Zhodne s naším vlastným procesom individuácie môžeme rásť v kontexte s našou komunitou, byť schopní vyjadriť kvality otvorenosti a lásky. To môže viesť ku porozumeniu diverzite, pochopeniu a obsiahnutiu prirodzenej autority a hodnoty každej osoby a každej skupiny, keď zdieľame život v našom domove – na Zemi.

Archanjelská esencia „Chamael“ (Perleťovo ružová/Magenta)

– Súvisí s flakónom B104 Archanjel Chamael

 • Esencia môže pomôcť pri riešení konfliktov medzi láskou a vojnou. Prináša energiu súcitenia, lásky a zlepšuje komunikáciu. Uľachčuje trápenie a kritické životné situácie, keď pomáha prekonávať konflikty a obnovuje harmóniu medzi tými s ktorými sme boli v rozpore. Esencia je nápomocná pri rozvíjaní srdca a otváraní smaragdu srdca.
 • Pomáha v prípadoch, keď prevádzame hlbšiu prácu sami so sebou. Pomáha riešiť a posilniť ženský aspekt. Ružová energia nás prenáša do hlbších rovín sebaprijatia. Esencia nám prináša schopnosť odpútania sa od časti nás samých, ktorú sme vytvorili svojimi túžbami a neuspokojenými chcením.
 • Prináša radosť, šťastie, záľubu v medziľudských vzťahoch a krásu.

 

Objem: 20 ml (9 druhov)

Balenie: Fialové sklo s rozprašovačom