Aura – Soma

AURA je odvodená z gréckeho slova Aurora, bohyňa ranného svetla –  znamená svetlo. Svetlo je vedomie.

SOMA znamená v gréckom jazyku –  telo, po aramejsky – bytie.

AURA-SOMA je cesta uvedomenia si seba, cesta pre hľadanie rovnováhy, spokojnosti, radosti a spojenie so svojim vnútorným svetom- so svojimi myšlienkami a pocitmi.

AURA-SOMA®Colour-Care-System ® je farebný systém, ktorý prostredníctvom farieb, prírodných esencií z rastlín, energií polodrahokamov a minerálov, pôsobí na úrovni fyzickej, psychickej a duševnej.

Farebný systém AURA-SOMA ® nám pomáha lepšie odkryť podstatu toho, kým vlastne sme, vedie nás k harmónii byť so sebou samým. Nenásilnou metódou  pomáha klientovi nastaviť zrkadlo sebe samému a nájsť správnu cestu , svoju pravdu a podstatu. Spoznať, rozumieť a zažiť, že  všetko po čom túžime leží v našom vnútri.

V súčasnosti má systém 123 farebných flakónov – equilibrií, 15 kvintesencií  a 18 pomandrov a 9 vreckových záchran, ktoré pomáhajú napravovať, uvoľňovať jemné disharmónie vo fyzickom, emočnom a mentálnom nastavení klienta.

Pri práci s Aura-Somou dochádza postupne a jemne k “preprogramovaniu Vašej vedomej mysle”. Ste schopný :

– uvedomiť si svoj špecifický životný štýl a podmienené, resp. naučené vzorce správania, ktoré si každý z nás osvojuje už od útleho detstva

– získať nový pohľad na seba v kontexte vzťahov, sebarealizácie a ďalších dôležitých oblastí života

– rozvíjať intuíciu a vnímavosť

– pri rozhodnutiach získať podporu, dokázať sa rozhodnúť na životných križovatkách na základe sám seba

– objavovať svoje vlastné talenty, silné a slabé stránky osobnosti

– spoznávať svoju vlastnú vnútornú pravdu

– vedome rozvíjať bezpodmienečnú lásku, praktizovať radosť vo vlastnom živote, atď…

Ako začať prvý krok

„Aura-Soma je ako zrkadlo duše.“ Vicky Wall

Prvým krokom práce s farebným systémom AURA-SOMA ® je prijatie rozhodnutie vo vnútri, že som ochotný prevziať zodpovednosť za svoju situácie v živote. Vtedy sa môže človek vydať na cestu hľadania spojitosti ako jeho správanie ovplyvňuje okolnosti, ktoré sa ho dotýkajú v každodennom živote.

Následne prichádza na rad napr. absolvovanie konzultácie s vyškoleným praktikantom.

V súčasnosti mám ukončený level 3 (najvyšší level praktikanta) s niekoľkými prídavnými kurzami farebného systému ako napr. 72 anjelov Kabaly, Načúvanie svojej inkarnačnej hviezde, Osobné prezentačné zručnosti. So systémom Aura-Soma osobne pracujem od roku 2007, ako praktikant od roku 2009. 

Systém Aura-Soma som prezentovala niekoľkokrát na výstave v Inchebe, na ženských kruhoch, na kurzoch zameraných na spoznanie významu farieb a minerálov, v spoločnosti IBM Slovakia na seminári o Význame farieb.

Konzultácia nie je v žiadnom prípade monológom konzultanta. Ja ako vyškolený praktikant Vám pomôžem nadviazať prvý kontakt s farbou.

Najdôležitejšia časť sedenia je výber štyroch flakónov, ktoré vás najviac oslovia, ktoré sa vám  najviac páčia. Výber prebieha z flakónov – equilibrií, ktoré tvoria sadu Aura-soma od B000 po B122. Vy sami pri samostatnom výbere flakónov preberáte zodpovednosť za seba a svoj proces, ide o výnimočnú časť sedenia.

Moje miesto a mojou prácou  je byť mostom medzi vami a flakónmi pri objasňovaní poradia vášho výberu, významu farieb a skúmaním farebných kombinácií flakónov, ktoré sa vás dotýkajú na osobnej úrovni a inšpirujú vaše pohľady do vášho vnútra.

Budem vám pomáhať odhaliť posolstvo skryté vo farebnom výbere.  Cez farby, ktoré si vyberiete počas sedenia, zistíme, na čom z nadvedomej i podvedomej úrovne by ste mali popracovať. Farby vám ukážu vaše skryté talenty, váš potenciál, vaše slabé miesta, bloky a ich príčiny. Budeme sa snažiť priniesť do vašich „tmavých kútov“ svetlo.

V závere konzultácie vám odporučím, ktorý flakón – equlibrium prípadne ďaľší „pomocník“ v podobe pomandra, kvintesencie, by bol najvhodnejší pre vaše ďalšie napredovanie alebo napravenie jemných nezrovnalostí, ktoré sú ukryté za disharmóniou.

Pri pravidelnom používaní emulzie sa vo vás naštartuje proces uvedomovania, začnete chápať súvislosti, ktoré ste dovtedy nevideli, a zmení sa i vaše správanie a reakcie na okolitý svet. Situácie, ktoré vás v minulosti rozčuľovali, rozplakávali, vyvádzali z rovnováhy, budete zrazu prežívať vedome a vyriešite ich s chladnou hlavou. Z vášho života sa postupne vytratí stres, hnev, strach, pocit viny a zmätok vo vnútri. Flakón vám dodá energiu, aby ste dokázali robiť všetko, čo chcete a po čom túžite. Výsledok sa prejaví v podobe dúhovej harmónie vášho fyzického aj psychického tela, získate sebavedomie a bez strachu budete rozhodovať o svojom živote.

Cenník

Cena za konzultáciu/poradenstvo podľa časovej náročnosti:

1 hod / 40€

30 min / 20 € 

ráta sa každá začatá polhodina

Spôsob úhrady: prevodom – faktúra

Aura-Soma možnosti:

Konzultácia Aura-Soma® vrátane ošetrenia produktmi Aura-Soma  (cca 1 – 2 hod)

Poradenstvo 15 min. počas užívania flakónu/produktov Aura-Soma: BEZPLATNÉ (iba pre produkty zakúpené v Mikom Energy)

Konzultácia “Vnútorná žena a Vnútorný muž” (definovanie mužských a ženských energií, harmonizácia inštinktov)   (cca 2-3 hod)

Konzultácia (podľa dĺžky stretnutia) + Vypracovanie Rozboru na základe dátumu a hodiny narodenia – podľa teórie 72 anjelov Kabaly v prepojení na farebný systém Aura-Soma. Na zákalde rozboru sa dozviete aké meno má Váš inkarnačný (strážny) anjel, srdcový anjel a anjel intelektu podľa tradície 72 anjelov Kabaly. Aký flakón podľa systému Aura-Soma je k anjelovi priradený, aké posolstvo /ilné stránky vo Vás rezonujú a aké slabosti Vás môžu obmedzovať . Rozbor je doplnený o postavenie (sefirot) v Strome života podľa Vášho dátumu narodenia v spojení s odkazmi pre emočné a mentálne nastavenia. (55€)

Konzultácia spojená s diagnostikou (Aura-Soma, Bunkove soli atd)  (cca 2 – 3 hod )

Ošetrenie polarizovaným svetlom, farebná svetelená terapia Biolampa (5 – 30 min)    2,50 €/min.

Ošetrenie OXYgenoterapia – inhalácia ionizovaného kyslíka – terapia 15 min  20 €

                                                                                                            – terapia 30 min   38 €

Pri záujme o OSOBNÚ alebo ONLINE KONZULTÁCIU ma kontaktujte cez správu.

Ak ešte neviete, či je toto Vaša cesta a ja ten správny “sprievodca” využite možnosť 15 minutového BEZPLATNÉHO rozhovoru pred rezerváciou Vášho termínu.