Equilibrium BA 04

41.00 

Popis

Horná farba: Olivovo zelená

Dolná farba: Svetlá citrónová

Patrí do sady: Vnútorná alchýmia

Téma: Otvoriť srdce a opustiť zatrpknutosť a hanbu, ktorá pramení zo zrady samej seba. Dovoliť, aby naše činy riadilo vedomie toho, po čom túži naše srdce.

Stručná charakteristika: Akcia a reakcia nás karmicky viažu a tak pracujú pre Boží plán. Prekonávanie hnevu a frustrácie z činov, ktoré sú naším obrazom. Učíme sa byť v rovnováhe a prekonávať strach zo svojej identity.

Podrobná charakteristika: Pesimizmus. Stav sklúčenosti. Pokiaľ venujeme nášmu procesu pozornosť, začneme vnímať každú myšlienku. Všímame si svoje slová a zisťujeme, že sú okolnosti nášho života dôsledkom našich činov. Zvolíme si prázdne rečnenie, alebo zostaneme radšej potichu, aby sme v pokojnom premýšľaní šetrili energiu? Ak sledujeme pozorne, uvidíme dva spôsoby, akým vyjadrujeme našu energiu: pesimistický prejav smerujúci dole alebo prejav inšpirácie prúdiaci hore. Každým okamihom volíme, ku ktorému sa pridáme. Toto vedenie sa prejavuje v našom rozhodovaní, v spôsobe myslenia a niekedy aj v pocite hanby, že sme neurobili pre náš ideál a cieľ všetko, čo bolo v našich silách. Kalich horkosti. Pochopením a objatím seba samej premeníme svoje pocity viny, aby mohla prísť blažená úľava sebaprijatia. Vred sa hojí, liečivá masť vyliata na ranu, liečenie pokojom.

Návod na použitie

Flakón pred použitím otvorte a uchopte štyrmi prstami ľavej ruky tak, že prostredníkom uzatvárate hrdlo flakónu, ukazovák a prsteník sú na ramenách flakónu a palcom podopierate flakón zospodu.

Dôkladne pretrepte obsah flakónu tak, aby sa horná olejová vrstva premiešala so spodnou vodnou vrstvou za vzniku emulzie.

Po pretrepaní nakvapkajte emulziu do dlaní, dlane si jemne pošúchajte a naneste emulziu na určené miesto na tele a jemne vtierajte do pokožky.

Emulziu odporúčame nanášať 1 až 2x denne – ráno a/alebo večer. Flakón odporúčame využívať celý.

Pred prvým použitím je vhodné flakón energeticky očistiť – pretrieť tampónom, na ktorý ste nakvapkali biely pomander alebo flakón po ramienka vložiť do morskej soli na 24 h, prípadne flakón vložiť do ametystovej geódy na 12 h.

Objem balenia: 50 ml

Najlepšie spotrebovať do dátumu uvedeného na vonkajšej strane dna sklenenej nádoby (BBE „MM/RR“).