MAGENTA “Láska zhora”

33.00 

Pomander Aura-Soma

Sladkosť života, starostlivosť, láskavosť, láska zhora, uvedomenie, návrat k sebe.

Katalógové číslo: 17-P Kategórie:

Popis

MAGENTA (Svetlá Magenta) 

Vôňa: Svieža, kvetinová

Energia krištáľov: Granát, Sugilit, Ruženín, Opál

Vznikol: 21.6. 2016 letný slnovrat

Objem: 25 ml

Balenie: v umelohmotnom obale, ktorý zaručuje neprenášanie energie držiteľa pomandru do jeho vnútra. Je možné, aby ho používalo viacej členov domácnosti.

Magentová naplňuje všetky činnosti láskou. Prakticky ide o to vložiť svoju lásku a pozornosť do všetkého, čo robíme a to môže zmeniť nielen kvalitu prítomného okamihu, ale aj veľkých vecí. Pomáha prepojiť subjektívne a objektívne vnímanie a vedie nás k tomu, aby sme konali s väčšou starostlivosťou a láskavosťou. Prebúdza v nás uvedomenie si toho, nakoľko sme sami tvorcovia vlastnej reality. Vedie k múdrosti a uvážlivému konaniu. Vo výzvach života nám Magentový pomander pomáha prerásť samých seba.

  • Ochraňuje, posilňuje a reenergetizuje auru (éterické telo), čo zároveň ovplyvňuje emocionálne telo
  • Pomáha regenerovať vyčerpanú energiu
  • Pomáha upokojiť, vyčistiť a stabilizovať osobný priestor
  • Podporuje lásku bez posudzovania, hodnotenia a zároveň, holistickú lásku
  • Povzbudzuje k bezpodmienečnej láske, hoci k maličkostiam
  • Povzbudzuje k zážitku sebelásky a lásky zhora
  • Pomáha spojiť sa s vyšším dobrom, napr. voči matke prírode
  • Prebúdza sladkosť života.
  • Pomáha dostať sa do kontaktu s našou podstatou, našim jadrom
  • Prináša uzemnenie inšpirácie

Mike Booth k pomanderu:

“V systéme Aura-Soma sú “laska zhora” a “láska v každodenných maličkostiach” takmer synonymami a obidve úzko súvisia s energiou farby magenta. Láska nie je len riešenie – je taktiež kľúčom k našemu liečeniu.

Ak nemilujeme samy seba, aká je šanca, že budeme milovať druhých ?”

“Pripomeňme si, kto je tým najdôležitejším, koho by sme mali milovať predovšetkým, a ponorme sa do magenty. Ak chcete, povedzte pritom samy sebe tieto slová, vychádzajúce zo stredu Vášho bytia:

“Túto posvätnú substanciu teraz prinášam sebe, pre seba. Milujem sám seba a vnímam lásku zhora.”