BUNKOVE SOLI, kniha

15.00 

Popis

kniha Bunkové soli

autor: Žaneta Truplová Brachňáková a Martin Trupl

rok vydania: 2018

počet strán: 321

Kniha je rozdelená na úvod, 21 kapitol a 3 dodatky ohľadom výživy.

Kniha Bunkové soli obsahuje: informácie o systéme bunkových soli, o histórií vzniku bunkových solí, v samostatných kapitolách sa venuje jednotlivým 12 základným bunkovým soliam a  6 dodatkovým bunkovým soliam.

Samostatná kapitola o bunkovej soli obsahuje informácie o minerále, priradenie k farbe a vysvetlenie jazyka farieb, medicínsku astrológiu minerálu, minerál ako je chápaný v homeopatii, minerál ako bunková soľ, najčastejšie prípady použitia daného minerálu, reč tela a symptómy, tvárová diagnostika vrátane fotografií.