September už začal a ja ešte v pomalom rozbehovom tempe. Hovorím si “mám čas”. Odolávam všetkým výzvam marketérov ako rýchlo treba opäť po lete rozbehnúť algoritmy sociálnych sietí. Verím, že naše prieniky jedna dlhšia odmlka nezničí. ?

Letá som zvykla využívať na prípravu nového semináru. Toto leto bolo iné. Z rodinných dôvodov sme sa naladili na oddych, miesto vysoko-horskej turistiky sme sa tešili z húpania v sieti.

Tak ako nás horúčavy ?nútili k hľadaniu tieňa a osvieženia, tak v živote to chcelo hĺbkový ponor do seba. A tak sme sa rodinne PREĽADOVALI?

Pri letných stretnutiach s Vami aj blízkymi to často bolo o NESPOKOJNOSTI so životom, spoločnosťou, vzťahmi a prácou. Na druhej strane som vnímala nepoznanie svojich skutočných POTRIEB. Známe “viem, čo nechcem ale NEVIEM, čo chcem.” ?

Dôsledok neviditeľného uviaznutia v rolách Obetí, Záchrancov, Agresorov. Keď prehliadame u iných, ako konajú a čo hovoria „my vieme to svoje“.

A SAMI nekonáme podľa svojich potrieb ale podľa emócií, ktoré nám podvedome riadi ROLA v ktorej nevedomky žijeme. Cítime únavu, frustráciu, nedocenenie, hnev, strach a sústreďujeme sa naše ublíženie, miesto pochopenia, na pocit nespravodlivosti miesto hľadania cesty. Čistý chaos.?Chceme to, čo sami sebe NEDÁVAME.

?VYMENUJTE si hneď teraz SVOJE 3 HMOTNÉ a 3 NEHMOTNÉ POTREBY

Ak máte , gratulujem Vám k SEBAPOZNANIU, žite a napĺňajte ich

Ak nemáte, gratulujem k NALADENIU na prítomnosť, skúšajte a hľadajte v SEBE ďalej

Jedna z mojich potrieb je OSOBNÝ KONTAKT. Môžem realizovať seminár a môže byť skvelý ale stretnutie – KONZULTÁCIA dvoch ľudí v jednom priestore pri spoločnom zdieľaní je iné, intímnejšie, krehkejšie, je to iba na NÁS DVOCH.

KONZULTÁCIA ako PROCES REŠTARTU vo mne aj po 13 rokoch vyvoláva zvedavosť, radosť a úctu.

Neprichádzam s novým seminárom, ale s novou ENERGIOU? pre KONZULTÁCIE kde môžeme TRPEZLIVO HĽADAŤ, OPRAVOVAŤ a SPÁJAŤ to, čo má byť ZMENENÉ.

A keďže máme jeseň ?, teším sa na stretnutia pri šálke čaju

FOTO flakónov AURA-SOMA- ČÍRA nám pripomína, že vždy je v nás niečo, čo stojí za OBJAVENIE