PORADENSTVO – VEDOMÉ BYTIE

3Poskytujem konzultácie, poradenstvo, semináre s cieľom:

  • získať nový pohľad na seba v kontexte vzťahov, sebarealizácie, rozvíjať svoju vnímavosť,
  • hľadáte cestu pre vnútornú rovnováhu a osobný rozvoj,
  • prekonávate ťažké životné obdobie a túžite po novom pohľade na situáciu, silu pre rozhodnutia
  • potrebujete odhaliť svoje vlastné talenty, silné a slabé stránky svojej osobnosti,
  • špecifikovať staré vzorce správania, sebaobmedzujúce programy, ktoré ste si osvojili vo svojom živote a ktoré Vás brzdia vo Vašom osobnom raste,
  • túžite niečo vo svojom živote zmeniť a neviete, kde začať
  • potrebujete zharmonizovať vnútornú ženskú a mužskú stránku svojej osobnosti,
  • naštartovať svoju kreativitu, motivovať sa v každodennom živote
  • dosiahnuť osobný rast
  • pochopiť emóciám svojich detí
  • viesť zdravý partnerský vzťah
  • spoznať fyzické telo a čo mu prospieva z hľadiska minerálnej výživa, prepojenie prírodných ciest ozdravenia fyzických orgánov atď

Konzultáciu vediem osobným rozhovorom v trvaní 1 – 4 hodiny podľa potreby klienta.

Cena za 1 hodinu je 30 € . Platba na faktúru.

Miesto: Bratislava / Dolný Kubín

– Vypracovanie rozboru na základe dátumu a hodiny narodenia podľa Tradície 72 anjelov Kabaly v prepojení na farebný systém Aura-Soma. Na základe rozboru sa dozviete aké meno má Váš inkarnačný (strážny) anjel, srdcový anjel a anjel intelektu podľa tradície 72 anjelov Kabaly.  Aký flakón podľa systému Aura-Soma je k anjelovi priradený, aké posolstvá/silné stránky vo Vás definuje a aké slabosti. Aké postavenie (sefirot) v Strome života im prináležia.

Cena rozboru pre 1 os:  50€ (faktúra)

Cena rozboru pre celú rodinu: dohodou

Zaslanie:  mailom

predaj e-materiálu ZDRAVIE – študijný materiál vznikol ako doplnok zážitkového semináru ZDRAVIE alebo pre prácu na fyzickom tele z pohodlia domova. Každý mesiac kalendárneho roka podľa Tradičnej čínskej medicíny prináleží jednému fyzickému orgánu ľudského tela. Materiál Vám pomôže sa na tento orgán naladiť spoznať jeho prácu, pochopiť/zvedomiť ho a vybrať si akým smerom budete tento fyzický orgán ďalej povzbudzovať, ochraňovať, štartovať v práci, či už cez stravu, byliny, pomocou minerálnych bunkových soli, farebnej terapie Aura-Soma, alebo esenciálnych olejov. Podľa toho k čomu, kto inklinuje a čím je priťahovaný. Materiál ma 45 – 50 strán. Info na eshope. Cena 20€ (faktúra)

V súčasnosti pracujem metódami:

  • ako praktikant systému Aura-Soma vediem klientov k mentálnej, emočnej a fyzickej rovnováhe pomocou farebnej terapie Aura-soma
  • ako poradca pre harmonizácií fyzického stavu klienta pomocou minerálnej harmonizácie prostredníctvom Bunkových solí
  • znalosti získané pod vedením Dr. Nicholasa Demetryho a Márie Demetry prepájam s osobnými životnými skúsenosťami pri konzultáciách s klientmi
  • rekonektívného napojenia

Samostatný predaj produktov:

  • Aura-Soma – flakóny, pomandre, kvintesencie, vreckové záchrany
  • Bunkové soli Dr. Schusslera a kozmetika z bunkových solí
  • EKO sklo – karafy, džbány, poháre, podložky, prenosné fľaše, difúzory, šperky, vonné lampy, vonné zmesi
  • Esenciálne oleje/esenciálne olejové zmesi/kozmetika doTERRA (osobne)
  • Zelené produkty Green Ways– jačmeň/chlorella/mix 
  • FLASKA – prenosná fľaša pre vodíkovú vodu

Dosiahnuté vzdelanie v oblasti poradenstva/konzultácií:

  • rok 2009 – 2011 som ukončila vzdelanie na „The Art and Science International Academy of Colour Technologies (ASIACT)“ – „AURA-SOMA level I-III.“, plus doplnkové semináre farebnej terapie
  • rok 2009 som získala oprávnenie poskytovať „Reintegračné (rekonektívne) liečenie“ podľa učenia Dr. Erica Pearla
  • roku 2010 som získala certifikát „Biochemický systém a farby“, ktorý ma oprávňuje poskytovať konzultácie a poradenstvo ohľadom Bunkových solí Dr. Schusslera
  • rok 2011 som sa zúčastnila semináru “MER-KA-BA – Kvet života“, ktorý viedol facilitátor Kvetu života – Nagy László Zoltán
  • rok 2011 som absolvovala kurz Aura-soma “Načúvanie vnútornej hviezde” s Mikom Boothom v centre Dev Aura, v Tetforde, v Anglicku
  • rok 2011 – 2012 štúdium učenia Kabala cez systém Aura-soma, učiteľka Elisabeth Lemmle
  • rok 2012 som sa zúčastnila kurzu “Tkanivové soli č. 13 – 27” pod vedením Thomasa Feichtingera, zakladateľa spoločnosti Adler Pharma (Rakúsko)
  • od roku 2011 som žiačkou Dr. Nicholasa Demetryho
  • rok 2013 som ukončila vzdelávanie v programe 8 stupňov Dr. Nicholasa Demetryho „Spiritual Healing and Transpersonal Psychology
  • od roku 2013 do súčasnosti som pod vedením Dr. Nicholasa Demetryho a jeho manželky Márie Demetry absolvovala semináre pre tému „Kabala I-VI“, „Daskalos I-V“, seminár v Litve, seminár „Rodové línie“, „Duchovné rodičovstvo“, „Archetypy duše“, „Regresná terapia“ atď a v tomto sebavzdelávaní s radosťou a láskou pokračujem…