Vo FAREBNOM PROJEKTE AURA-SOMA Vám dnes predstavím TYRKYSOVO-MAGENTOVÚ krásu s témou LÁSKA a ŽENSTVO.  

DVA FLAKÓNY, ktoré sú podobné a rozdielne zároveň. Sledujte hru bubliniek v hornej (vedomej) a spodnej (podvedomej) časti flakónu (osobnosti).

B045 DYCH LÁSKY

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA v TYRKYSOVEJ farbe ako výťažok rastlín, drahých kameňov

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA v MAGENTOVEJ farbe

EQUILIBRIUM B045 – Cítiš emocionálnu ťažobu? Nevieš sa odstrihnúť od starej lásky, vzťahu? Dokážeš vyjadrovať svoje pocity? Ak vo svojom živote často prežívaš emócie iných, preberáš ich problémy na svoje plecia a pokúšaš sa ich aj riešiť, vzďaľuješ sa sama sebe. Môžeš byť ctižiadostivá, preceňovať svoje sily ale napriek tomu sa schovávaš za emócie iných. Emulzia pomáha človeku v sebarozvoji, pri obnove vnútornej sily, objavovaní pocitu JA. Na mentálnej úrovni je čas pre tvorivosť, komunikáciu, vytvorenie si odstupu od komplikácií a konfliktov iných. Návrat k autenticite vlastného srdca. Zameranie na vlastné emócie, prebudenie seba a venovanie starostlivosti sebe.  Je to ako aviváž pre srdce.  Pomáha pri spoznávaní vlastného fyzického, emočného a mentálneho obrazu a prepojenie.

AFIRMÁCIA – VŠETKO JE KRÁSNE SVOJÍM VLASTNÝM SPôSOBOM

B075 ÍSŤ S PRÚDOM

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA v MAGENTOVEJ farbe ako výťažok rastlín, drahých kameňov

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA v TYRKYSOVEJ farbe

EQULIBRIUM B075 – opakuješ si otázku Prečo práve ja? Si ochotná/ý pozrieť sa na vlastný život pravdivo a veríš, že dokážeš urobiť zmenu, alebo iba pri pomyslení nato sa cítiš frustrovane až zúfalo? Potláčaš v sebe zlosť za všetky bolestivé prekážky? Vidíš svoje talenty a potenciál? Cítiš sa ako obeť?

Je čas zmeniť nastavenie mysle a zamerať sa na talenty, potenciál a nie na ilúziu. Cesta smeruje k prijatiu a pochopeniu, pohľad zhora na situáciu. Zranené emócie sa preliečujú a človek je schopný obrovskej lásky. Spracováva zlosť, odpor a je schopný hovoriť o svojich pocitoch a nasledovať ich. Uvoľnenie zablokovanej energie prináša schopnosť opäť sa spojiť „s prúdom“.

AFIRMÁCIA – OTVÁRAM SA NOVÉMU POHĽADU TERAZ A TU. ZAČÍNAM.

ESHOP www.mikomenergy.sk

Ak sa ROZHODNEŠ pre ZMENU, pre SEBA a máš ešte OTÁZKY, napíš a nájdeme čas pre osobnú KONZULTÁCIU.