Milí priatelia,

dovoľujem si Vám zaželať čarovné požehnané vianočné sviatky prežité v zdraví, kruhu blízkych, v pokoji, láske a smiechu a vstup do Nového roka 2019 s úsmevom, nádejou a vnútornou silou.

Teším sa na naše stretnutia počas roku 2019 a verím, že si navzájom prinesieme do životov inšpiráciu, nový pohľad a v našich skúsenostiach nájdeme to najlepšie, čo nám vesmír chce ukázať.

Dovidenia v Novom roku 2019…

Janka