FĽAŠA ŠIROKOHRDLÁ Z FIALOVÉHO SKLA 400 ml

9.60 

Kobaltové(fialové) sklo s jedinečnými vlastnosťami

Kategórie:

Popis

Fľaša širokohrdlá z fialového skla 400 ml

Fľaša širokohrdlá z fialového skla s obsahom 0,4 l. Jej kobaltové sklo má jedinečné spektrálne vlastnosti. Je určená najmä na skladovanie byliniek a potravín.

Hmotnosť Výška Priemer
350 g 133 ±1,5 mm 76,0 +1,3/-0,7 mm

Uzáver: skrutkovací, zo SAN, čierny

Ako to funguje

Slnko vyžaruje viditeľnú a neviditeľnú časť svetla. Viditeľné spektrum dokážu naše oči vnímať, keď biele svetlo prechádza cez sklenený hranol. Zároveň však svetlo zahŕňa aj pre naše oči neviditeľnú časť, ktorej vlnová dĺžka leží v oblasti infračerveného a ultrafialového (UV-A) žiarenia.

Spektrum

Slnečné svetlo umožňuje rast všetkých rastlín. Ak sú rastliny vystavené slnku aj po dokončení procesu svojho zrenia, účinok svetla sa zmení na opačný a urýchli proces molekulárneho rozkladu. Fialové sklo MIRON pôsobí ako prirodzený filter, ktorý prepúšťa práve tú časť slnečného svetla, ktorá chráni a zlepšuje kvalitu kvalitných a citlivých substancií.

V súčasnosti je k dispozícii široké spektrum obalových materiálov, z ktorých množstvo prepúšťa viditeľné svetlo. Nasledujúce obrázky znázorňujú, v akom rozsahu dokáže svetlo preniknúť cez rôzne materiály:

Rozličné svetelné spektrá

Fialové sklo blokuje celé spektrum viditeľného svetla s výnimkou fialového podielu. Zároveň je priepustné pre určitú časť žiarenia v spektrálnom rozsahu ultrafialového a infračerveného svetla. Táto jedinečná kombinácia poskytuje optimálnu ochranu pred procesmi urýchľujúcimi starnutie, ktoré sú spúšťané viditeľným svetlom, a dovoľuje tak predĺžiť trvanlivosť a účinnosť výrobkov.

Na podloženie týchto výhod výrobca uskutočnil celý rad skúšok v spolupráci s vedeckými inštitúciami a vo vlastných pokusoch.

Skladovanie vody

Otcom fotografií kryštálov vody je Japonec Masaru Emoto. Keď si uvedomil, že neexistujú dva identické snehové kryštáliky, prišiel na nápad na základe zmrazených kvapiek vody a ich fotografií dokazovať kvalitu vody. Poveril mladého vedca, aby pomocou mikroskopu s vysokým rozlíšením potvrdil túto tézu. Jeho fotografie kryštálov medzičasom obleteli svet. Podľa jeho skúseností má voda pamäť a reaguje na úpravy. Pramenitá voda vytvára pekné harmonické a filigránske šesťuholníky, zatiaľ čo vody z dolného toku riek sotva vzniknú aké také kryštály. Vo svojej práci poukazuje na to, že reč fotografií vody je mnohotvárna. Počas výskumov vytvorené fotografie, tvary a úkazy nie sú reprodukovateľné, tak ako sa neopakuje príroda. Spätné závery o chemických, biologických a fyzikálnych kvalitách nemožno touto metódou vysloviť. No aj on je toho názoru, že fotografie kryštálov vody môžu vypovedať o informovaní vody a o jej energetickom obsahu.

Pre naše skúšky sme tú istú vodu naplnili do troch rôznych lekárenských fliaš z fialového, hnedého a bieleho skla. Voda bola podrobená skladovaniu v trvaní 7 dní a v trvaní 74 dní. Ešte raz poukazujeme na to, že reč fotografií vody je multidimenzionálna a že z nich nemožno spätne odvodiť žiadne vedecké tvrdenia.

Kryštály vody

Zľava doprava voda je voda skladovaná vo fialovom, v hnedom a bielom skle. V hornom rade je voda po 7 dňoch, v spodnom rade po 74 dňoch.

Zdroj

Skladovanie pokrájanej pažítky

Biele, zelené a hnedé sklo prepúšťajú svetlo vo viditeľnom spektre a nepredstavujú preto dostatočnú ochranu proti svetlu, ktoré spúšťa rozkladné procesy.

Počas trojmesačného experimentu sme niekoľko hodín denne vystavovali rôzne bylinkové preparáty a korenia v rôznych druhoch sklenených nádob (z bieleho, hnedého a fialového skla) pôsobeniu slnečného svetla, resp. skladovali sme ich v miestnosti.

Po dvoch mesiacoch sme fotograficky zaznamenali vizuálne zmeny kvality a v zaslepenej skúške s ľudskými probandmi sme zisťovali zmeny vône. Na obrázku vidno výraznú stratu farby na vzorkách pokrájanej pažítky skladovanej na slnku v hnedom a bielom skle. Ako je z tejto fotografie zrejmé, vzorka uložená v našom fialovom skle nevykazuje žiadnu zmenu farby. Aj z pohľadu vône bola pažítka uskladnená v našom fialovom skle jednoznačne silnejšia a čerstvejšia.

Test s pažitkou

Zdroj

Skladovanie cherry paradajky

Na jednoduchšie podloženie optimálnej kvality ochrany potravín uskladnených v našich nádobách z fialového skla sme uskutočnili mikrobiologický experiment s cherry paradajkami. V tomto experimente bola jedna cherry paradajka 7 mesiacov skladovaná v nádobe z bieleho skla a druhá cherry paradajka zasa v nádobe z fialového skla, pri izbovej teplote v miestnosti, do ktorej svietilo slnko. Po uplynutí siedmich mesiacov sme výsledok odfotografovali.

Na fotografii vidno mikrobiologické zmeny na paradajke skladovanej v bielom skle. Na rozdiel od nej, paradajka skladovaná vo fľaši z fialového skla nevykazuje žiadnu stratu farby, ani žiadne stopy zosušenia.

Test s cherry paradajkou

Zdroj