Mesiac NOVEMBER – na ceste putovania po ľudskom organizme je to čas, ktorý nás pozýva venovať svoju pozornosť orgánu PĽÚC a nášmu DÝCHANIU

PĽÚCA ležia nad všetkými orgánmi v trupe najvyššie a tvoria nad nimi ako keby OCHRANNÝ DÁŽDNIK.

Sú párový orgán, šedo-ružového zafarbenia v zdravom prevedení s hubovitou štruktúrou, ktorá vypĺňa prevažnú časť hrudníka.

Pľúca sú “akoby” sprchou, ktorá zavlažuje všetky orgány a tkanivá tela. Všetka krv musí prejsť pľúcami, aby sa okysličila a mohla ísť ďalej do Srdca.

Funkciou PĽÚC je regulovať životnú energiu:

  • pri nádychu privádzať kyslík do všetkých orgánov ako výživa pre bunky
  • výdychom odvádzať oxid uhličitý a odpadové produkty
  • majú detoxikačno-čistiaciu funkciu. Pľúca nás často na problém upozornia kašľom, hlienom či bolesťou.

Počas dýchania denne prúdi pľúcami asi 20 000 litrov vzduchu. Pri jednom nadýchnutí vdýchneme asi 3 l vzduchu. Pri usilovnom nádychu až 4,5 l priemerne. Naša vitálna kapacita pľúc  je iba zriedka naplno využitá.

Správne dýchanie pritom okrem okysličenia buniek a vylučovania,

zvyšuje odolnosť voči nachladnutiu a ochoreniam, zlepšuje spánok a náladu.

Správne dýchanie je jednou z ciest k predĺženiu a skvalitneniu života.

Pomer nádychu a výdychu v pokoji je 1:2, výdych je dlhší ako nádych a úplný výdych je podmienkou dobrého nádychu.

Pľúca riadia náš hlas, ktorý ma byť zvučný a silný ako zvon.

Pľúcam prospieva ZMENIŤ POSTOJ. Nielen fyzicky, kde sa vystrieme a uvoľníme plecia ale aj mentálne. Keď zmeníme svoj pohľad na svet a uvoľňujeme vnútorne zadržiavané emócie.

Smútok, žiaľ, úzkosť, beznádej, plačlivosť, depresia, hanblivosť, emočná otupelosť,

melanchólia, sebapodceňovanie, pýcha sú pri

častom a dlhodobom prežívaní silné negatívne emócie, ktoré oslabujú energiu pľúc.

Ako každá emócia, aj smútok je náš subjektívny pocit, ktorý zažívame na základe nášho individuálneho a subjektívneho pohľadu na svet.

Zmenou pohľadu vieme zmeniť aj reakcie v podobe našich emócií.

Pochopením, odstúpením, prijatím emócií ktoré zažívame, ktoré sú

prirodzenou súčasťou života dokážeme úspešne pracovať s vnútornými sabotérmi

a svoje pľúca odbremeňovať a tým ich regenerovať.

Pri FYZICKÝCH problémoch či smútku môžeme PĽÚCA podporovať BYLINAMI, BUNKOVÝMI SOĽAMI, potravinami, AURA-SOMOU či esenciálnymi OLEJMI.

ODPORÚČAM nastavovať PODPORU priamo ADRESNE – podľa osobnosti, príznakov a možností, ktoré človek preferuje

OBJEDNANIE na PORADENSTVO, DYCHOVÉ CVIČENIE je možné ONLINE alebo OSOBNE

Pri chuti samoSEBAVZDELÁVANIA môžete navštíviť ESHOP www.mikomenergy.sk – k zakúpeniu je E-MATERIÁL ZDRAVIE PĽÚCA

PRIATELIA majte zdravý NOVEMBER a VEDOME DÝCHAJTE