BUNKOVÉ SOLI

Wilhelm Heinrich Schüssler sa narodil sa 21. augusta 1821 v Oldenburgu, v Nemecku. Študoval na rôznych univerzitách v Nemecku, vo Francúzsku, jeden semester aj v Prahe.  V roku 1857 vo veku 36 rokov sa stal praktickým lekárom.  Zaoberal sa minerálnymi soľami a ich úlohou v ľudskom organizme. Oslovili ho práce Jacoba Moleschotta (1822 – 1893) – Kolobeh života, 1852 a Rudolfa Virchowa (1821 – 1902) – Bunková patológia, 1858. V roku 1873 zverejnil Dr. Schüssler v Allgemeinen Homóopatischen Zeitung článok s názvom „Zkrátená homeopatická terapia“. V 1874 základné poznatky svojej zredukovanej homeopatie zverejnil v brožúre „Zkrátená terapia na základe histológie a celulárnej patológie.” V publikácií pomenoval 3 základné piliere biochemickej terapie – bunka je základná jednotka života, podstatou choroby je patologicky zmenená bunka a zdravie človeka je podmienené dostatočným množstvom potrebných minerálov v správnom pomere. Brožúra bola počas života Dr. Schüssler vydaná 25x a každé vydanie bolo obohatené o nové poznatky z praxe. Wilhelm Heinrich Schüssler zomrel 30. marca 1898 na mozgovú porážku.

V súčasnosti poznáme aj tzv. Doplňkové tkanivové bunkové soli. Po smrti Dr. Schüsslera a s pokračujúcim poznaním v biochemickom výskume boli popísané aj ďalšie minerálne látky v tkanive a v krvi. Vznikla postupne doplnková sada ďalších 12 tkanivových bunkových solí.

 

Zobrazujú sa výsledky 1–15 z 22