Z rôznych kútov počúvame ako je dôležité zachovať pokoj, ako je dôležité komunikovať. Človek športuje, medituje, zdravo sa stravuje, rozvíja svoj mentálny svet a napriek tomu na emočnej úrovni pokoj nevie v sebe udržať.

Prečo?

Ak by som sa pozrela na emóciu POKOJ cez FARBY, je mu priradená primárna farba MODRÁ.

Modrá na EMOCIONÁLNEJ úrovni prináša jasnosť, utíšenie a pokoj, ktorý presahuje všetko chápanie. Je to dôvera vo vlastné pocity. Na MENTÁLNEJ úrovni MODRÁ  je schopnosť komunikovať, vyjadrovať svoje myšlienky a názory. Nepovedať, čo si myslíte je modrý problém. Nepovedať, čo cítite je tyrkysový problém.

Mojou cestou pri hľadaní odpovedí je POZERAŤ sa na emócie cez FAREBNÚ RUŽICU

Farby rozdeľujeme na primárne, sekundárne, terciálne a komplementárne

A práve KOMPLEMENTÁRNA FARBA je odpoveď

Je to postavenie ako stoja FARBY OPROTI SEBE na farebnej ružici. Práve ich postavenie oproti ukazuje cestu rovnováhy. Keď nevieme naplniť kvalitu jednej farby, pozrime sa na jej oproti postavenú farbu. V nej hľadáme nefunkčný vzorec správania, program ktorý nasledujeme napriek tomu, že nesprávny.

V našom prípade oproti primárnej MODREJ nachádzame sekundárnu ORANŽOVÚ farbu.

ORANŽOVÁ farba na EMOCIONÁLNEJ úrovni nesie ŠOK, TRAUMU ktorá potrebuje liečenie. ZÁVISLOSŤ ako spoliehanie sa na druhých, že uspokoja naše potreby, dodajú nám to, čo nám v živote chýba. To, čo potrebujeme môžeme nájsť iba sami a iba v sebe, nie vonku. Oranžová aj ako nositeľka falošnej nezávislosti ako neakceptovanie uznania, že niekto potrebuje pomoc a trvanie na „nech si každý poradí sám.“ V pozitívnej vibrácií je oranžová blaženosť a nekonečný pocit NAPLNENIA. Na MENTÁLNEJ úrovni oranžová farba ukazuje našu NEROZHODNOSŤ, nedostatok SEBAHODNOTY a SEBAISTOTY. Zároveň v pozitívnom nachádzame VYTRVALOSŤ.

A TU je odpoveď  …

Ak v súčasnosti milí priatelia máte ŤAŽKOSTI udržať SVOJ POKOJ, pozrite sa autenticky na svoje šoky, hlboké strachy, závislosti, hľadajte v nich POCHOPENIE, NADHĽAD a odmenou Vám bude znovuobjavený  pocit  vnútorného POKOJ a DôVERY.

Ak sa ROZHODNEŠ pre SEBAROZVOJ, rezervuj si TERMÍN na svoju OSOBNÚ farebnú cestu metódou AURA-SOMA, rada Ti vytvorím priestor pre SEBAOBJAVOVANIE na osobnej KONZULTÁCIÍ

Predaj produktov AURA-SOMA ESHOP www.mikomenergy.sk