NECH MÁME ROK 2022 NAPLNENÝ VĎAČNOSŤOU, LÁSKOU a SÚCITOM.

AURA-SOMA „REČ FARIEB A BUBLINIEK“ – Magentová prináša symboliku lásky zhora, úcty a spojenia s dušou.

B067 LÁSKA ZHORA

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA MAGENTOVÁ

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA MAGENTOVÁ

Máš vo zvyku príliš pracovať, prepínať sa? Často a ľahko sa sklameš? Máš pocit, že život Ti príliš nakladá? Hľadáš božskú lásku?

Emulzia flakónu pomáha vnášať lásku do každodenných maličkostí dňa. Rozširuje uvedomenie človeka a prepája ho s vnútrom. Rozpúšťa duchovné sklamania.

Na mentálne úrovni rozvíja koncentráciu a schopnosť byť trpezlivý. Pomáha pri depresiách, ktorých príčinou je nedostatok lásky. Oslobodzuje človeka od neustálej potreby sa porovnávať s ostatným a to je cesta k budovaniu sebelásky. Zjemňuje vášne. Podporuje pri nových začiatkoch v života.

Prekonanie starostí o minulosť a budúcnosť, prítomný okamih je jediné miesto, kde môžeme byť tvoriví a aktívni. 

AFIRMÁCIA – TO, ČO ROBÍM, ROBÍM RADA.

B069 ZNEJÚCI ZVON

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA MAGENTOVÁ

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA ČÍRA

Máš pocit, že už sa nepotrebuješ učiť, spoznávať, skúmať? Cítiš frustráciu, pretože nedostávaš toľko lásky koľko potrebuješ? Ideš v živote do extrému? Túžiš po úspechu? Vieš si zachovať odstup a nadhľad?

Zlom, cesta k vykročeniu. Disciplína. Esencia flakónu Ti pomáha udržať spojenie so sebou v situáciách, keď sa uskutočňuje veľa vecí naraz.

Na mentálnej úrovni prináša nové hodnotenie seba samej po krízach. Vypĺňa prázdnotu v duši keď dohorí plameň vášne, či už ide o vášeň citovú alebo pracovnú. Uvoľňuje potláčané slzy. Pomáha osviežiť emócie, nájsť rovnováhu, svoju životnú cestu.

Dosiahnutie materiálneho úspechu a citovej spokojnosti zdravým spôsobom, základ v rodine.

AFIRMÁCIA – LÁSKA JE VŠADE NAVÔKOL, SOM JEJ SÚČASŤOU.

B067 a B069 sa môžu kedykoľvek používať ako telový olej, sú excelentné.

Ak sa ROZHODNEŠ pre SEBA, ZMENU a cítiš, že je čas na PONOR do svojho vnútra, rada Ti vytvorím priestor počas KONZULTÁCIE s AURA-SOMOU.

ESHOP www.mikomenergy.sk