CELISTVOSŤ získavame prepojením fyzického bytia, emócií a myšlienok. Spoznať sa, objaviť sa a spojiť sa v jedno.

Mesiac Február nám poskytuje príležitosť pozrieť sa na svoje strachy, ktoré často držia energiu obličiek. Hlboké uvoľnenie vnútornej nervozity a strachov prináša equilibrium B004.

B004 – SLNEČNÝ FLAKÓN

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA  ŽLTÁ

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA  ZLATÁ

Zažívate vnútorný pocit strachu? Pocit beznádeje? Strácate sa v predstavách, či utópií? Cítite sa emočne silný, vyzrelý či hľadáte emočnú oporu u iných? Je Vaše správanie autoratívne? Vy sama sa cítite pritom nezrelo, detinsky či vzťahovačne? Máte pocit ohrozenia? Trpíte fóbiami? Ste pod tlakom, stresom, vnútorne nervózny a napätý?

Esencia flakónu B004 pomáha nadväzovať kontakt s vnútorným vedením a zvyšuje schopnosť vnímania. Na mentálnej úrovni prináša upokojenie pri strachoch, fóbiách a pomáha pri hľadaní príčin v mentálnom nastavení človeka. Zviditeľňuje mentálne obmedzenia, ktoré človek nevedome prijal za svoj program správania.

Esencia je veľmi prospešná pri osobnej práci klienta na uvoľňovanie strachov, nadobudnutie vnútornej harmónie uvoľnením pocitov neistoty. Je vynikajúca pri nervových depresiách a psychickom vyhorení. Na emocionálnej úrovni prináša esencia flakónu pocit bezpečia, dôvery, sebaistoty a radosti. Zároveň uvoľňuje kŕčovité stiahnutie „oblasti soláru“ a prináša zlepšenie pri pocitoch odporu. Pocit odporu a vnútorná nervozita sa často prejavuje na fyzickej úrovni prostredníctvom tráviacich problémov.

Esencia slnečného flakónu prináša človeku schopnosť pretvárať vízie do reality. Človek hľadí na život s radosťou a dôverou a je schopný v múdrosti využívať svoj talent na riadenia a organizáciu, pozitívne vodcovstvo.

Otvára brány k vnútornému poznaniu, vedeniu a múdrosti. Vynáša veci z podvedomia na svetlo. To, čo vidíme vieme ľahšie riešiť.

AFIRMÁCIA – Som v bezpečí a štastný/á a viem, že nič neviem

Equilibrium B004 je k dispozícií aj ako vrecková záchrana SUNLIGHT. Vrecková záchrana slúži na okamžité použitie (natieranie emulzie) pri fyzickej a emočnej disharmónií.

Chceš ZMENU a cítiš, že je čas na PONOR do svojho vnútra, rada Ti vytvorím priestor počas KONZULTÁCIE s AURA-SOMOU.

ESHOP www.mikomenergy.sk