AURA-SOMA „REČ FARIEB A BUBLINIEK“

B035 MILUJÚCA LÁSKAVOSŤ

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA RUŽOVÁ farba

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA FIALOVÁ farba

Nesieš si z detstva potlačený hnev a frustráciu? Si ľahko manipulovateľná? Si precitlivelá na seba? Ľahko upadáš do depresie? Máš sebadôveru? Si v spojení so svojou silou?

Esencia flakónu pri používaní na mentálnej rovine pomáha v procese sebaprijatia a rozvoja intuície. Otvára láske.  Oslobodzuje od prehnanej precitlivelosti a pocitu obete. Prináša uvoľnenie od zbytočných slov, vecí, ktoré sú pozlátkom.

Esencia ruší staré vzorce zúfalstva. Pomáha spracovať  pocit sklamania vo vzťahoch. Prináša jemnosť do života. Hlbokú starostlivosť a transformáciu, uvoľňovanie duchovnej pýchy.

Človek vpúšťa do života láskavosť a môže postúpiť k hlbším úrovniam porozumeniu súcitu a starostlivosti, či o seba alebo o druhých.

AFIRMÁCIA – Transformáciou seba ponúkam možnosť liečenia aj ostatným

B036 DOBROČINNOSŤ

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA FIALOVÁ farba

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA RUŽOVÁ farba

Ak držíš skryté frustrácie? Pocity, že si nedostával dostatok materinskej lásky? Potrebuješ pozornosť od iných. Necítiš sa TU dobre ani fyzicky ani mentálne? Si obeť – rodiny, systému? Nespájaš sa s prítomnosťou? Žiješ vo svete ilúzie?

Esencia prináša nový pohľad na život, nové hodnotenie. Rovnováhu medzi hlavou a srdcom. Umocňuje sebelásku, odstraňuje depresie. Je podporou pri práci s vnútorným dieťaťom, v komunikácií pocitov zo srdca. Prináša transformáciu v láske. Príležitosť vložiť svoju pozornosť, vrúcnosť do toho, čo robíme. Esencia je vyjadrením bezpodmienečnej lásky v službe iným a akceptácie samých seba.

Opúšťaním minulosti zvyšujeme svoj potenciál pre nové začiatky vkladaním energie do nových záujmov, projektov, vzťahov a inšpirácií.  Esencia uľachčuje osvojenie si nových identifikácií.

AFIRMÁCIA – Milujem výzvy života.

Ak sa ROZHODNEŠ pre SEBA, ZMENU a cítiš, že je čas na PONOR do svojho vnútra, rada Ti vytvorím priestor počas KONZULTÁCIE s AURA-SOMOU.

ESHOP www.mikomenergy.sk