Tanec bubliniek vo flakónoch záchran – B089 Energetická záchrana, B001 Fyzická záchrana, B090 Záchrana múdrosti a B114 Archanjel Raquel.

Práve tieto flakóny znázorňujú pre mňa ROVNOVÁHU medzi ENERGIOU – TELOM – HLAVOU a SRDCOM.

  • B089  Energetická záchrana

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA v ČERVENEJ farbe

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA v TMAVOMAGENOVEJ

EQUILIBRIUM B89 – Pri disharmónií človek sa prejavuje bez energie, vyčerpaný a frustrovaný, s problémami v svojej sexualite. Ťažko zvláda bežné každodennosti života. Ľahko vybuchne a zraní svoje okolie a zároveň svoje konanie sám sebe ospravedlňuje. Stagnuje a žije v pocite sebaodmietania. Esencia prináša návrat k sebe, vlastnej sile, k odhodlaniu, k napĺňaniu zámerov života a k ich zhmotňovaniu. Človek sa stáva prítomný sám v sebe. S ľahkosťou zvláda život, sex aj matériu.

AFIRMÁCIA – Svoju energiu používam vedome. Energia nasleduje zámer

  • B001 Fyzická záchrana

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA v MODREJ farbe

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA v TMAVOMAGENOVEJ

EQUILIBRIUM B001 – Človek vykazuje tendencie k mentálnej predráždenosti, k fyzickému vyčerpaniu (choroba), k negatívnej manipulácií s ľuďmi. Má problémy komunikovať. Ťažkosti sú aj na úrovni prejavov ženskej energie ako sú empatia, súcit, starostlivosť, intuícia, láskavosť. Negatívne spomienky z minulosti majú vplyv na emočný prejav ktorý je studený. Na emocionálnej úrovni prevláda silný pocit izolácie, bez sebelásky, sebadôvery. Esencia pomáha napojiť sa na účel vlastného bytia, podporuje proces odpútavania sa od starých vzorcov myslenia, pomáha pri fyzickej bolesti keď uvoľňuje spazmus, zápal v mieste bolesti.

AFIRMÁCIA – Som úplná. Integrujem každý aspekt do svojho bytia.

  • B090 Záchrana múdrosti

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA v ZLATEJ farbe

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA v TMAVOMAGENOVEJEQUILIBRIUM B090– Cítiš sa zahltený úzkosťou, strachom vo vzťahu k hodnoteniu sám seba? Chce vlastnú moc? Používaš zastrašovanie, ovplyvňovanie a manipuláciu pri komunikácií s okolím zo strachu, že okolie zistí tvoje nedostatky. Esencia pomáha pri transformácii strachu a úzkosti vedomým spoznaním príčiny, uvoľnením pretvárky dokonalosti. V človeku sa posilňuje radosť z maličkosti a ľahkosť pri prejavovaní múdrosti či pri učení a zvládaní množstva informácií. Uvoľňuje sa nervozita a kritickosť na seba. Človek uzatvára mier sám so sebou.

AFIRMÁCIA – Nachádzam odvahu byť nedokonalý

  • B0114 Archanjel Raquel

HORNÁ OLEJOVÁ VRSTVA v KORÁLOVEJ farbe

DOLNÁ VODNÁ VRSTVA v TMAVOMAGENOVEJ

EQUILIBRIUM B114– Aké sú Tvoje vzťahy? Esencia prináša schopnosť vytvárať zdravé vzťahy. Cit spolupatričnosti ako základ psychického zdravia. Výzva nechať druhých byť. Pre človeka obťiažna vec, keďže sami od seba máme veľa očakávaní. Esenciou rozvíjame harmóniu a čestnosti. Pomáha prekonať nedorozumenia a podporuje odpustenie, sebaistotu, sebaúctu a zmierenie vo vzťahoch. Úcta a rešpekt jeden k druhému. Nevyžiadaný názor alebo rada sú neužitočné a plytvajú energiou človeka. Esencia  pomáha prekonať takéto tendencie. Podporuje vedomé vzťahy a ohľaduplnosť

AFIRMÁCIA – Zameriavam sa na to, čo nás spája a nie oddeľuje. Mám úctu k sebe aj druhým

ESHOP www.mikomenergy.sk

Ak sa ROZHODNEŠ pre ZMENU, pre SEBA a máš ešte OTÁZKY, napíš a nájdeme čas pre osobnú KONZULTÁCIU.