Ktorá Farba je TVOJA FARBA???????

Veci okolo TEBA sa dejú a „FARBA VO VNÚTRI TEBA“ je KĽÚČ k ich riešeniu

❇️AURA-SOMA táto novodobá celostná terapia, unikátna farebná metóda pozostávajúca zo 121 farebných flakónov, ktoré sú ako sprievodcovia na ceste SEBASPOZNANIA, ma fakt BAVÍ už neuveriteľných 12 rokov. Veľa krát som hlboko dojatá a vďačná spoločne s Vami za cestu, ktorá sa Vám odkrýva.

❇️AURA-SOMA sprostredkúva autentické nahliadnutie a objavenie emócií a mentálnych nastavení vedomia a podvedomia človeka. Pracuje s príčinami a súvislosťami, ktoré sa prejavujú v úrovni našich emócií, vlastností a správania, či priamo na tele. Základom metódy Aura-Soma je VÝBER zo sady dvojfarebných flakónov, ktoré sú tvorené dvomi časťami, olejom a vodou, v pomere 1:1. Obsahujú výťažky z rastlín, energie drahých kameňov, minerálov a farieb. Na základe VÝBERU určitého počtu flakónov a diagnostického ROZHOVORU sme schopní s klientom objaviť návykové reakcie, ktoré sa dejú podvedome, reakcie nad ktorými nemá kontrolu a veľa krát ich nepozná a napriek tomu ho zásadne ovplyvňujú v jeho každodennom rozhodovaní, reagovaní, zvykoch a správaní.

❇️AURA-SOMA prináša VEDOMÚ PRÁCU, OBJAVOVANIE, UVEDOMOVANIE si sám seba, nadobúdanie ROVNOVÁHY v emočnej a mentálnej rovine, keď človek prijíma ZODPOVEDNOSŤ zato, čo ROBÍ a čo ŽIJE vedome.

?Chcete si užiť vzrušujúcu cestu K SEBE SAMÉMU prostredníctvom osobnej konzultácie so mnou a Aura-Somou??

Ďakujem za Vašu osobnú dôveru, ale aj lajky, sledovania, komentáre a zdieľania?